mi smo stručnjaci za Zrakonepropusnost

Pitanja i odgovori

Što je zrakonepropusnost?

Jedan od osnovnih uvjeta za postizanje standarda nisko energetske ili pasivne gradnje, uz kvalitetnu toplinsku izolaciju, je i zrako-nepropusna izvedba ovojnice zgrade.

Zbog čega se utvrđuje u zgradarstvu?

Zgrade koje troše malu količinu energije za grijanje (nisko energetske < 50 kWh/m2god odnosno energetski razred B ili pasivne < 15 kWh/m2god – energetski razred A+) osim kvalitetne toplinske izolacije neprozirnih dijelova zgrade i izbjegavanja toplinskih mostova te kvalitetne izvedbe prozirnih dijelova zgrade (prozori, vrata), moraju udovoljiti i zahtjevu o minimalnoj propusnosti zraka kroz čitavu ovojnicu zgrade. Naime, zrak u zgradi je zagrijan na željenu temperaturu (20°C) i svako njegovo propuštanje kroz ovojnicu zgrade, znači i direktan gubitak energije.

Je li to potrebno?

  • Prema odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20, koji je stupio na snagu 24.09.2020)
  • Za tehnički pregled treba imati atest, a pribavlja ga investitor ili izvođač.
  • Za sada je na investitoru, ali će s vremenom investitor zahtijevati od izvođača da ishodi atest.

Na koga se odnosi potreba utvrđivanja zrako nepropusnosti?

Odnosi se na sve zgrade koje su sagrađene po građevinskim dozvolama za koje je zahtjev za građevinsku dozvolu predan iza 1. siječnja 2020. godine.

Kako se utvrđuje stanje zgrada?

  • Gubitak, odnosno propuštanje zraka, znači i direktni gubitak energije koja se prethodno potroši za grijanje tog istog zraka. Dakle, povećavajući zrako-nepropusnost zgrade smanjuje se potreba za energijom za grijanje.
  • Iz tog razloga je i definiran način na koji će se vršiti mjerenje odnosno  kontrola zrako-nepropusnosti te dozvoljene granične veličine kojima pojedine vrste građevina moraju udovoljavati.
  • Unutar zgrade kojoj treba izmjeriti zrako-nepropusnost mora se pomoću ventilatora isisati zrak te stvoriti pod tlak od 50Pa.
  • Nakon toga se mjeri količina odnosno volumen zraka (m3) koji tokom  jednog sata prođe kroz taj ventilator. Kvocijent izmjerenog volumena zraka i neto volumena prostorije daje podatak o broju izmjena zraka unutar zgrade tijekom jednog sata, označava se sa n50 (1/h) i predstavlja podatak o zrako-nepropusnosti zgrade.
Gubici energije

Tko to radi?

Tvrtke registrirane za izvođenje utvrđivanja zrakopropusnosti.

Gdje se provodi atestiranje?

Na području cijele Republike Hrvatske, a uskoro izlazi uputa o provedbi obaveznog atestiranja kao preduvjet za tehnički pregled zgrada od strane nadležnog ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike).